Avdeling

Ledelsen

1
Administrerende direktør
1
Avdelingsdirektør Energi og Industri
1
Avdelingsdirektør Juridisk og forretningsstøtte
1
Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter
1
Avdelingsdirektør Offshore
1
Avdelingsdirektør Strategisk stab

Kredittsjef

1
Kredittsjef

Offshore

1
Avdelingsdirektør Offshore
1
Kundeansvarlig
1
Kundeansvarlig
1
Kundeansvarlig
1
Kundeansvarlig
1
Senior kundeansvarlig
1
Senior kundeansvarlig / Teamleder
1
Senior kundeansvarlig / Teamleder

Shipping, verft og offshoreprosjekter

1
Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter
1
Senior kundeansvarlig / Teamleder
1
Senior kundeansvarlig / Teamleder
1
Senior kundeansvarlig
1
Kundeansvarlig
1
Kundeansvarlig
1
Senior kundeansvarlig
1
Senior kundeansvarlig
1
Kundeansvarlig

Energi og industri

1
Avdelingsdirektør Energi og Industri

Miljøteknologi

1
Kunde- og markedsansvarlig
1
Kunde- og administrativt ansvarlig
1
Senior kundeansvarlig / Teamleder Miljøteknologi
1
Kundeansvarlig
1
Kundeansvarlig

Industri

1
Kundeansvarlig
1
Kunde- og markedsansvarlig
1
Kunde- og administrativt ansvarlig
1
Kunde- og markedsansvarlig
1
Senior kundeansvarlig / Teamleder Industri
1
Kunde- og markedsansvarlig

Juridisk og forretningsstøtte

1
Avdelingsdirektør Juridisk og forretningsstøtte

Juridisk seksjon

1
Juridisk direktør
1
Advokat
1
Advokat
1
Advokat / Teamleder fastlandsindustri og energi
1
Advokat / Teamleder Restrukturering og mislighold
1
Seniorrådgiver bærekraft
1
Advokat
1
Seniorrådgiver juridisk seksjon
1
Seniorrådgiver bærekraft / Teamleder bærekraft
1
Seniorrådgiver juridisk seksjon / Teamleder shipping og offshore
1
Advokat
1
Advokat
1
Advokat
1
Advokat
1
Seniorrådgiver bærekraft
1
Advokat

Kredittseksjonen

1
Seksjonssjef Kreditt
1
Seniorrådgiver
1
Kredittanalytiker
1
Seniorrådgiver
1
Seniorrådgiver
1
Seniorrådgiver

Analyseseksjonen

1
Seksjonssjef Analyse
1
Seniorrådgiver, Land, bank og sektoranalyse
1
Seniorrådgiver
1
Seniorrådgiver
1
Senior markedsanalytiker
1
Sjefsøkonom
1
Seniorrådgiver
1
Selskapsanalytiker
1
Senior kredittanalytiker
1
Seniorrådgiver, landanalyse

Økonomi

1
Økonomisjef
1
Cash Management Officer
1
Seniorrådgiver
1
Seniorrådgiver
1
Regnskapssjef

IKT og dokumentforvaltning

1
Seksjonsleder, IT-sjef
1
Seniorrådgiver, IT
1
Leder Dokumentforvaltning
1
Globus fagkonsulent
1
Rådgiver
1
Seniorrådgiver, IT
1
IT-lærling
1
IT-lærling
1
Seniorrådgiver, IT
1
Rådgiver, Dokumentforvaltning
1
Forretningsarkitekt

Strategisk stab

1
Avdelingsdirektør Strategisk stab

Anskaffelser

1
Seniorrådgiver, offentlige anskaffelser

HR og service

1
HR-sjef
1
Seniorrådgiver HR
1
Seniorrådgiver HR
1
Rådgiver, service
1
Førstesekretær
1
Resepsjonssekretær

Internasjonale relasjoner

1
Sekssjonssjef Internasjonale Relasjoner
1
Seniorrådgiver internasjonale relasjoner
1
Seniorrådgiver

Kommunikasjon og departementskontakt

1
Kommunikasjonssjef
1
Markeds- og kommunikasjonsrådgiver
1
Senior kommunikasjonsrådgiver
1
Seniorrådgiver, departementskontakt
1
Seniorrådgiver departementskontakt (vikar)

Virksomhetsstyring

1
Ansvarlig virksomhetsstyring
1
Seniorrådgiver virksomhetsstyring