Anbudsgaranti for bistandsprosjekter

Garantien skal gjøre det litt lettere for norske eksportører å delta i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekt i utviklingsland. Dersom den norske eksportøren ikke vinner noen del av kontrakten vil en del av kostnadene knyttet til tilbudsarbeidet refunderes.

Les mer