Ulla Wangestad

Director Strategic

Født 1958. Jurist fra Universitetet i Oslo med en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Ansatt i GIEK siden 2011 og var direktør for juridisk avdeling frem til omorganiseringen i fjor. Tidligere har hun jobbet som advokat i Lindorff, og advokat og leder for forsikringsjuridisk avdeling i Gjensidige.

Our employees

Departments

Management

CEO
Director Energy and Industry
Director Shipping, Yards, and Offshore Projects
Director Legal and Risk Advisory
Director Offshore
Director Strategic

Offshore

Director Offshore
Senior Vice President/ Head of Team
Senior Vice President / Head of Team
Senior Vice President
First Vice President
First Vice President
First Vice President
First Vice President

Shipping, Yards and Offshore Projects

Director Shipping, Yards, and Offshore Projects
Senior Vice President / Head of Team
Senior Vice President
Senior Vice President / Head of Team
First Vice President
First Vice President
Senior Vice President
First Vice President

Energy and Industry

Head of Energy and Industry

Clean Technologies

Senior Vice President
First Vice President
First Vice President
First Vice President
Senior Vice President / Head of Team Clean Technologies

Industry

Senior Vice President / Head of Team Industry
Senior Vice President
First Vice President
Senior Vice President
First Vice President
Senior Vice President

Legal and Risk Advisory

Director Legal and Risk Advisory

Legal

General Counsel
Lawyer / Head of Team Onshore Industry and Energy
Lawyer / Head of Team Restructuring and default
Lawyer
Lawyer
Lawyer
Senior Sustainability Expert
Lawyer
Deputy General Counsel
Lawyer
Lawyer
Senior Sustainability Expert
Lawyer
Senior Legal Adviser / Head of Team Shipping and Offshore
Senior Sustainability Expert / Head of Sustainability Team

Credit

Head of Credit Risk
Credit and Guarantee Manager
Credit Analyst
Control and Risk Manager
Credit and Guarantee Manager
Control and Risk Manager

Research

Head of Research
Senior Adviser, Country, bank and sector risk
Senior Funding Adviser
First Vice President Corporate/Industry Analyst
Senior Adviser, Country Analysis
Credit Risk Manager
Corporate Analyst
Senior Adviser
Chief Economist
Senior Market Analyst

Finance Department

Finance Manager
Cash Management Officer
Senior Adviser
Senior Adviser
Head of Accounting

ICT and Document Management

Head of Department, Head of IT
Senior Adviser, IT
Head of Document Management
Globus Consultant
Adviser
Senior Adviser, IT
IT Apprentice
Enterprise Architect
Adviser, Document Management
Senior Adviser, IT
IT Apprentice

Strategic Staff

Director Strategic

Public Procurement

Senior Adviser, Public Procurement

HR and service

Head of HR
Senior Adviser HR
Senior Adviser HR
Adviser
Secretary
Reception Secretary

International Relations

Head of International Relations
Senior Adviser
Senior Adviser

Communication

Head of Communications
Market and Communication Adviser
Senior Communication Adviser
Senior Adviser, Public Affairs
Senior Adviser, Public Affairs

Compliance

Chief Compliance Officer
Senior Compliance Officer