Ulla Wangestad

1
Director Strategic

Født 1958. Jurist fra Universitetet i Oslo med en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Ansatt i GIEK siden 2011 og var direktør for juridisk avdeling frem til omorganiseringen i fjor. Tidligere har hun jobbet som advokat i Lindorff, og advokat og leder for forsikringsjuridisk avdeling i Gjensidige.

Our employees

Departments

Management

1
CEO
1
Director Energy and Industry
1
Director Shipping, Yards, and Offshore Projects
1
Director Legal and Risk Advisory
1
Director Offshore
1
Director Strategic

Offshore

1
Director Offshore
1
Senior Vice President/ Head of Team
1
Senior Vice President / Head of Team
1
Senior Vice President
1
First Vice President
1
First Vice President
1
First Vice President
1
First Vice President

Shipping, Yards and Offshore Projects

1
Director Shipping, Yards, and Offshore Projects
1
Senior Vice President / Head of Team
1
Senior Vice President
1
Senior Vice President / Head of Team
1
First Vice President
1
First Vice President
1
Senior Vice President
1
Senior Vice President
1
First Vice President

Energy and Industry

1
Head of Energy and Industry

Clean Technologies

1
Senior Vice President
1
First Vice President
1
First Vice President
1
Senior Vice President / Head of Team Clean Technologies

Industry

1
Senior Vice President / Head of Team Industry
1
Senior Vice President
1
First Vice President
1
Senior Vice President
1
First Vice President
1
Senior Vice President

Legal and Risk Advisory

1
Director Legal and Risk Advisory

Legal

1
General Counsel
1
Lawyer / Head of Team Onshore Industry and Energy
1
Lawyer / Head of Team Restructuring and default
1
Lawyer
1
Lawyer
1
Lawyer
1
Senior Sustainability Expert
1
Lawyer
1
Deputy General Counsel
1
Lawyer
1
Lawyer
1
Senior Sustainability Expert
1
Lawyer
1
Senior Legal Adviser / Head of Team Shipping and Offshore
1
Senior Sustainability Expert / Head of Sustainability Team

Credit

1
Head of Credit Risk
1
Credit and Guarantee Manager
1
Control and Risk Manager
1
Credit and Guarantee Manager
1
Control and Risk Manager

Research

1
Credit Analyst
1
Head of Research
1
Senior Adviser, Country, bank and sector risk
1
Senior Funding Adviser
1
First Vice President Corporate/Industry Analyst
1
Senior Adviser, Country Analysis
1
Credit Risk Manager
1
Corporate Analyst
1
Senior Adviser
1
Chief Economist
1
Senior Market Analyst

Finance Department

1
Finance Manager
1
Cash Management Officer
1
Senior Adviser
1
Senior Adviser
1
Head of Accounting

ICT and Document Management

1
Head of Department, Head of IT
1
Senior Adviser, IT
1
Head of Document Management
1
Globus Consultant
1
Adviser
1
Senior Adviser, IT
1
IT Apprentice
1
Enterprise Architect
1
Adviser, Document Management
1
Senior Adviser, IT
1
IT Apprentice

Strategic Staff

1
Director Strategic

Public Procurement

1
Senior Adviser, Public Procurement

HR and service

1
Head of HR
1
Senior Adviser HR
1
Senior Adviser HR
1
Adviser
1
Secretary
1
Reception Secretary

International Relations

1
Head of International Relations
1
Senior Adviser
1
Senior Adviser

Communication

1
Head of Communications
1
Senior Adviser Market and Communication
1
Senior Marketing and Communications Adviser
1
Senior Adviser, Public Affairs
1
Senior Adviser, Public Affairs

Compliance

1
Chief Compliance Officer
1
Senior Compliance Officer