Søknad om kraftgaranti - betalingsforpliktelser

Slik fungerer knappene: Godkjenn tar deg fremover i søknadsskjemaet. Fortsett senere lagrer dine data og sender deg lenke til skjemaet. Nummerknappene øverst tar deg frem og tilbake i skjeamet. Fullfør i siste fane tar deg til innsending.

Dette søknadsskjemaet skal fylles ut av kraftselgeren

Garantiordningen er forbeholdt selskaper registrert i Norge med virksomheter innenfor treforedling, kjemiske produkter og metaller, registrert innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 16, 17, 20 og 24 og virksomheter som ville vært omfattet av næringskodene 20, 21, 24 og 27 (SN2002).

Spørsmål om garantien kan rettes til Odd Solheim. Tekniske spørsmål er besvart her.Les retningslinjer for behandling av personopplysninger i GIEK


 

Fortsett senere