20: ikke forhåndsgodkjent

Du forsøkte å logge inn på nettsiden via ID-porten, men du er ikke forhåndsgodkjent for innlogging. Ta kontakt med GIEK for forhåndsgodkjenning.