Informasjon om innlogging

Du er ikke logget inn via ID-porten. Klikk på denne lenken for å starte innloggingen. Du vil automatisk bli sendt tilbake til denne siden etter innlogging. 

Merk: før du kan logge inn må du godkjennes av GIEK. Ta kontakt med GIEK for forhåndsgodkjenning.

Skjemaene listet opp nedenfor krever innlogging via ID-porten før de blir tilgjengelige.

Remburs søknadsskjema