Norsk innhold/interesse

GIEK skal fremme norsk eksport og norske investeringer i utlandet. Vanligvis garanterer GIEK for kontrakter der det som eksporteres er norskprodusert. Generelt stiller GIEK krav til at minimum 30 prosent av innholdet i kontrakten må være norske varer eller tjenester. 

Utover dette har GIEK en utvidet mulighet til å utstede garantier i saker som faller utenfor de vanlige vilkårene for eksportgaranti, men der finansieringen av eksporttransaksjonen likevel må anses å fremme norsk interesse i betydelig grad og genererer norsk verdiskapning.