Nødvendig regnskapsmodell

Før GIEK kan stille garanti for et langsiktig lån, må GIEK gjøre en grundig kredittvurdering av låntakeren.

Kjøpere som søker GIEK om långivergaranti, må laste opp følgende vedlegg:

  • Kjøperens reviderte, komplette regnskap for de siste tre år.
  • Kjøperens prognose (resultatregnskap, balanse og kontantstrøm) for inneværende år og påfølgende to år.
  • I denne Excel-malen  fremgår det hvilken informasjon vi trenger.

Alternativt, dersom søknaden gjelder prosjektfinansiering, trenger vi en detaljert finansiell modell for prosjektet.