Nødvendig dokumentasjon for skipsfinansiering

  • Information on main design and features for new vessels
  • Information on intended use of vessel
  • Description of ownership structure
  • Information on market position and marketing
  • Financial statement for the last three years. Revidert regnskap (3 år tilbake) for garantimottaker. Det er et absolutt krav at kjøper leverer historiske reviderte og signerte regnskap på englesk ifm søknaden. At kontantstrømsfremskrivinger for minimum tre år fremover også legges ved.
  • Financial model with forecast including the new vessel(s)
  • Overview of main management and board of directors