Nødvendig dokumentasjon for finansiering

  • Kopi av fullstendig årsregnskap, revidert for de tre siste regnskapsårene.
  • Beskrivelse av forretningsmodell – hva er bedriftens produkter, markeder osv.?
  • Oppdatert prognose inneværende år, budsjett og prognoser for tre år frem tid.
  • Beskrivelse av eksisterende kapitalstruktur, bankrelasjon, osv.
  • Juridisk selskapsstruktur (hvis mer enn et selskap i struktur)
  • Miljøutredning – avhengig av sak

Søker vil bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon avhengig av saken.

Om kontantstrøm fra den norske eksporten er vesentlig for selskapets evne til å betjene gjelden (f.eks. nyetablert selskap hvor norsk eksport er eneste aktiva og kontantstrømmen avhenger av denne) vil det kreves ytterligere dokumentasjon og kravene til deltakelse fra GIEKs side vil være strammere. Tilleggsinformasjon vil f.eks være:

Kopi(er) av Finansieringsplan eller kontrakt for salg som skal sikre en fremtidig kontantstrøm.