Kredittverdighet: Garantimottaker / finansieringsmottaker må være kredittverdig (MER)