Krav om forretningsplan

 
Ved vurdering av garantisøknader ber GIEK om å få tilsendt en full forretningsplan av søker.

Forretningsplanen bør inneholde følgende informasjon: 

Informasjon om kjøperselskapet

 • Navn, adresse, selskapstype og etableringsdato.
 • Hvor mange aksjer/andeler det er i selskapet og aksjonærliste/oversikt over eierforhold.
 • Aksjekapital/evt. ansvarlig lånekapital.
 • Navn/bakgrunn på personer i styret og i ledelsen i selskapet.
 • Regnskap og balanse for de siste tre årene.

Informasjon om prosjektet

 • Prosjektbeskrivelse.
 • Markedsforhold/ev. avtaler.
 • Forretningsstrategi.
 • Prosjektstatus og framdriftsplan.

Informasjon om finansiering og budsjett

 • Estimert kapitalbehov og finansieringskilder.
 • Egenkapital, langsiktige lån/eksportkreditt og driftskreditt.
 • Ev. medgarantist samt hvilke vilkår og grad av medvirkning denne medgarantisten har.
 • Oversikt over hvilke sikringsretter GIEK kan få (pant, garantier etc.).