Krav i forbindelse sosiale forhold og miljøpåvirkning for mobile enheter

GIEKs retningslinjer for miljø og menneskerettigheter samsvarer med norske myndigheters internasjonale forpliktelser og retningslinjer inkludert FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

 

 • Alle transaksjoner blir klassifisert (A, B, C) på risiko basert på innhentet informasjon, og videre oppfølging avhengig av dette.
 • Sensitive områder inkludert miljø og menneskerettigheter skal kartlegges og formidles til GIEK av kunden
 • Inkluderer virksomheten fisking, tråling, boring, mudring, seismikk etc som har en høy miljørisiko vil vi ha informasjon om kvalitetssystemer av eier og operatør.
 • Skal enheten stå på samme sted i minst to år? Da må det foreligge en konsekvensutredning (EIA/ESIA) på området enheten skal være.
 • Flaggstaten skal være akseptabel for GIEK
 • Konstruksjonsverft og skogsverftet skal vurderes og godkjennes av GIEK i forhold til:
  • Lokale lover og regler
  • HMS
  • Arbeidsforhold – inkludert tvangsarbeid og barnearbeid
  • Kvalitetssystemer