Søknadsprosessen som beskrives her er relevant for de fleste av våre garantier men er særlig tilpasset de som søker långivergaranti, som er GIEKs mest brukte garanti. Dette gjelder uansett om GIEK garanterer for Eksportkreditt Norge eller andre banker. 

Har eksportør, kjøper og bank finansielle begrensninger som stopper eller forsinker en eksportkontrakt, kan en GIEK-garanti være løsningen.

Eksempler:

- Eksportør kan f.eks. garantere seg mot manglende oppgjør i produksjonstiden (kontraktsgaranti) eller etter levering (leverandørkredittgaranti). Eksportøren kan også få långaranti for å finansiere sine kostnader før levering (garanti for produksjonslån eller byggelånsgaranti).

- Kjøper kan få en långaranti for å finansiere et kjøp fra Norge, eller en garantiramme som dekker flere kjøp over tid (långivergarantier). Kjøper kan også garantere seg mot tap av forskuddsbetaling eller pga. manglende levering (bondgaranti).

- Banken kan avlaste en del av risikoen når den låner ut til eksportør (byggelåns- og produksjonslånsgaranti), til kjøper (långivergaranti), eller når den deltar i internasjonal pengeoverføring (rembursgaranti). 

En garanti til én part kan gavne samtlige - så tips gjerne dine forretningspartnere (også potensielle) om mulighetene. Les mer under landingssidene Eksportere, Kjøpe norsk, Bank eller Skipsfinansiering.

En illustrasjon av GIEKs arbeid