GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter

GIEK evaluerer dokumentasjonen fra kunden og foretar en egen vurdering av potensielle risikoer og negative konsekvenser knyttet til den aktuelle transaksjonen. Vår vurdering av prosjekter er basert på gjeldende lokale lover og forskrifter og relevante internasjonale standarder, hvor de viktigste er International Financial Corporation (IFC) Performance Standards og Core ILO Labour standards.

Kunden bør være oppmerksom på mulige miljø-, sosiale- og menneskerettighetsrisikoer innenfor egen virksomhet og prosjekter de er involvert i. Det forventes at de har utført egen due dilligens for å identifisere potensielle risikoer og påvirkninger, og har dokumentert hvordan de planlegger å forebygge, redusere omfanget og mitigere disse.