Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

GIEK ledes av et styre som er oppnevnt av Nærings- og Fiskeridepartementet. Ansattrepresentant og observatør til styret velges av de ansatte i GIEK. (Styremedlemmene oppnevnes for en periode på to år av gangen).
Styret tar beslutning i garantisøknader og krav om erstatning, samt fastsetter vilkår.
Styret har ansvar for å gjennomføre aktiviteter i tråd med Stortingets vedtatte rammer og påse at GIEKs måloppnåelse er god. Videre skal styret utvikle strategiske og operasjonelle mål for GIEK. Styret påser også at GIEK har etablert god internkontroll og gode styringssystemer. Til styrets oppgaver ligger det også å ivareta budsjett, regnskap og økonomi for øvrig. Styret skal også ivareta rapportering til overordnede myndigheter.

GIEKs landrisikovurdering

Handler du med eller vurderer å inngå kontrakter i utlandet? Vårt kart over landrisiko er et verktøy for eksportører, banker og investorer som vurderer å inngå kontrakter i utlandet. Det interaktive verdenskartet viser kreditt- og betalingsrisikoen for de enkelte landene.

Bærekraft

GIEK ønsker å være en god rådgiver for våre kunder, og dermed hjelpe dem med å redusere risiko i sin virksomhet.

Avtaler for eksportgarantier til Iran

Etter at sanksjonene mot Iran ble opphevet har GIEK mottatt interesse fra norske eksportører. GIEK har forhandlet frem to intensjonsavtaler for å legge til rette for økt handel med Iran. Avtalene ble signert i Teheran den 17. august 2016. Utenriksminister Børge Brende ledet delegasjonen til Iran.

1

Ivar Rekve

Director Energi og Industri
1

Unni Tenold

Fagdirektør Midlertidig eierskap
1

Cecilie Grønntun

Senior kommunikasjonsrådgiver
1

Vera Didriksen

Seniorrådgiver, offentlige anskaffelser
1

Loi Tan Vo

Seniorrådgiver, IT
1

Torill Nordbotten Teigen

Rådgiver, Dokumentforvaltning
1

Eivind Surdal

Forretningsarkitekt
1

Maria Risberg

Senioranalytiker - Selskaps-, markeds- og bankanalyse
1

Victor Petersen

Sjefsøkonom
1

Nikolai Østråt Owe

Senioranalytiker - Utenlandsgjeld, bank- og landanalyse
1

Anna Tryti

Senioranalytiker - Selskapsanalyse
1

Alexander Sundén Løknes

Senioranalytiker - Selskaps- og markedsanalyse
1

Alex Li

Senioranalytiker - selskapsanalyse
1

Martin Sommerseth Jaer

Senioranalytiker - Land-, bank- og selskapsanalyse
1

Ingunn Aase Baretto

Senioranalytiker - Land-, bank- og selskapsanalyse
1

Bjørn Udgaard

Senioranalytiker - Risiko og porteføljestyring
1
Jørn Pedersen

Jørn Erik Pedersen

Seniorrådgiver
1

Shabana Mughal

Senioranalytiker - Risiko og porteføljestyring