Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

Eksportfinansering - et nyttig instrument

- Eksportfinansiering er et veldig nyttig instrument, sier Per Knutsen, daglig leder i Drammen Yard. GIEK stilte i 2015 garanti på 16,8 millioner kroner i forbindelse med salg av offshore kabelkaruseller til selskapets svenske søsterselskap Drammen Yard Leasing, som igjen leier ut karusellene til EU- og verdensmarkedet. Garantien dekker lån fra Eksportkreditt Norge.

1

Ivar Rekve

Avdelingsdirektør Energi og Industri
1

Håkon A. Løe

Senioranalytiker - Selskaps- og markedsanalyse
1

Bibbi Elise Bagguley

Resepsjonssekretær
1

Ingvild Lundem

Seniorrådgiver

GIEKs premiekalkulator

Vår premiekalkulator gir en indikasjon på hva det minst vil koste med en langsiktig långivergaranti og leverandørkredittgaranti utstedt av GIEK. Minimumspremiene følger et internasjonalt regelverk, men endelig premie settes av GIEK og kan bli satt høyere. Les mer om hva kalkulatoren viser og ikke viser lenger ned på siden.

Krav og dokumentasjon

GIEKs garantier forplikter den norske stat. Det er strenge dokumentasjonskrav før vi kan behandle søknaden. GIEK analyserer og gjør en egen kredittvurdering. Dessverre kan ikke alle søkere få tilbud om garanti.

Hvem kan få innvilget garanti?

Norske bedrifter, internasjonale kjøpere, og norske banker og internasjonale banker kan benytte GIEKs garantier. Hvem som søker, og hvem vi inngår avtalen med, varierer mellom garantiproduktene.

GIEKs saksbehandling

GIEK trenger fullstendige opplysninger for å kunne behandle en søknad. Noen opplysninger er påkrevd allerede i søknadsskjemaet. Andre kan ettersendes, men husk at saksbehandlingen kan stoppe opp hvis GIEK ikke mottar nødvendig dokumentasjon.

Et norsk eksporteventyr til Kamerun

Inrigo har signert en kontrakt med det statlige kamerunske selskapet Camwater om levering av fire drikkevannsanlegg til det afrikanske landet. Godt hjulpet av virkemiddelapparatet har det norske selskapet klart den tøffe omstillingen fra oljerelaterte aktiviteter.

GIEK følger opp garantien

GIEK gir finansielle garantier i forbindelse med eksportkontrakter og følger opp gjennom garantiens løpetid.

GIEK som kreditor

GIEK gir finansielle garantier i forbindelse med eksportkontrakter. Etter at kontrakter er inngått og lån er tatt opp, skal lånene nedbetales. Da går GIEK over i en annen rolle - kreditorrollen. Artikkelen beskriver hvordan GIEK jobber som eksportutløser og kreditor generelt, og forklarer hva utfordringene innen offshore betyr for GIEK spesielt.

Søknadsskjemaer

GIEKs søknadsskjemaer kan fylles ut og signeres digitalt. Vi anbefaler nettleseren Google Chrome. Hva vi trenger av opplysninger og vedlegg er listet opp under hver garanti.

Garanti for investering av egenkapital

Garantien dekker politisk risiko for tap av norsk egenkapitalinvestering i utlandet. Med politisk risiko menes ekspropriasjon, sivil uro, nye valutarestriksjoner og liknende.

Retningslinjer for anbudsgarantiordningen

Garantiordning for refusjon av utgifter i forbindelse med deltakelse i internasjonale anbudskonkurranser for bistandsfinansierte utviklingsprosjekter i fattige utviklingsland.