Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?
1

Carolyn Baptiste Karlsen

Seniorrådgiver – BI utvikler

Renseteknologi for kloakk vant Eksportprisen 2019

Cambi Group AS fra Asker ble 30. april tildelt prisen som årets eksportbedrift. Selskapet renser kloakkslam og omdanner det til nyttige produkter som biogass eller biogjødsel som brukes i landbruk.

Norske leverandører til skipsindustrien ser muligheter innenfor cruisemarkedet

Overgangen til cruisemarkedet krever store investeringer i deler av leverandørindustrien. For noen kan statlig finansiering bli aktuelt – og GIEK informerer næringen om mulighetene på de viktigste industrimessene i inn- og utland i år. I april deltok vi på Seatrade Cruise i Miami, og i juni ses vi på Nor-Shipping i Oslo.

Leverandørfakturaforsikring

Selger kan få bedret sin driftsfinansiering ved å få lengere nedbetalingstid på leverandørfakturaer. Dette gjøres ved at en kommersiell bank overtar ansvaret for leverandørfakturaen og gir selger lengre nedbetalingstid på denne. GIEK Kredittforsikring forsikrer bankens risiko.

Kredittforsikring med førleveringsdekning

Sikrer selger mot tap ved kortsiktig kredittsalg (under 2 års kredittid). Polisen kan dekke alt salg eller man kan plukke ut enkelte kjøpere. Både politisk og kommersiell risiko dekkes. Forsikringsdekningen starter allerede i det en ordre er bekreftet og gjelder helt til betaling finner sted. Kan brukes som sikkerhet for banken ved finansiering.

Kontraktsforsikring

Dekker risikoen knyttet til en bestemt kontrakt eller prosjekt. En kontraktsforsikring kan dekke risikoen for tap i produksjonstiden og manglende betaling fra kjøper etter levering (maksimal risikoperiode 2 år). Aktuell for skreddersydde leveranser som vanskelig kan selges til andre kjøpere.

Årsrapport 2018: Norsk eksport blir grønnere og mer variert

GIEK utstedte nye garantier for 14 milliarder kroner i 2018, en økning på hele 17 prosent fra 2017. Veksten i nye søknader var enda høyere, 21 prosent. GIEKs løpende garantiansvar ved utgangen av 2018 var 88 milliarder kroner, og resultatet ble 1 milliard kroner.

1

Orlaug Nerem

Seniorrådgiver

Tjenesteleverandør sikret gunstig finansiering for to servicefartøy

Nærøysund Aquaservice, maritim tjenesteleverandør, Rørvik. Nærøysund Aquaservice ønsket lånefinansiering for å anskaffe to nye servicefartøy for tjenester i oppdrettsnæringen i Norge. Selskapets bankforbindelse, Sparebank 1 SMN, kunne tilby lån, men kunne tilby Nærøysund Aquaserve en rimeligere pris ved å samarbeide med GIEK.

Investér og oppskalér med GIEK-garantier

Nye statlige garantier skal hjelpe eksportører og leverandører til maritime næringer med finansiering til oppskalering. En rekke små og mellomstore bedrifter innen maritime næringer har nå tatt i bruk garantiene - flere av dem er leverandører til skipsindustrien.

Ny innføring til veileder for ansvarlig næringsliv

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv har utarbeidet en innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Veilederen bygger på en internasjonalt anerkjent metode for å bistå bedrifter til å opptre ansvarlig.

1

Cathrine Grund Høgebøl

Kunde- og markedsansvarlig