Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?
1

Trond Skattenborg

Digitaliseringssjef

Scatec Solar bygger i Ukraina med GIEK-garantier

Ukraina satser på norsk solkraft for å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat garanterer for 145 millioner kroner av finansieringen til et nytt solkraftverk på 54 MW sør for hovedstaden Kiev. Totalt har GIEK stilt en milliard kroner i garantier for en rekke solprosjekter i Ukraina i 2019.

Ulstein verft leverer verdens største plug-in hybridferge til Color Line

GIEK har bidratt til finansieringen av «Color Hybrid», årets «Ship of the year» på NorShipping 2019. Skipet som leveres fra norske Ulstein verft i juli viser frem noe det aller beste fra norsk maritim industri - 70 % av leveransene til nybygget kommer fra bedrifter i den maritime klyngen i Norge.

SEMINAR PÅ AQUA-NOR 2019: Offentlige finansieringsløsninger: Hvordan styrke den norske havbruksklyngen?

Vi har gleden av å invitere til seminar 20. august på Aqua-Nor i Trondheim. Seminaret vil by på erfaringsutveksling og debatt med sentrale aktører i oppdrettsnæringen, samt kort presentasjon av hvilke løsninger som finnes for norske bedrifter. Talere inkluderer kjente navn som Trond Williksen, Thorvald Tande i Norsk Fiskerinæring, Trude Olafsen i Sjømat Norge, og Kristian Henriksen fra NCE Aquatech Cluster, samt representanter fra små og store bedrifter i næringen.

1

Sigmund Brenna-Fossheim

Senior HR-rådgiver

Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger

Har du oversikt over hvordan bedriften din kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn? Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv starter ny runde av vårt populære kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for norske bedrifter. Kurset består av tre heldagssamlinger, som vil gå utover høsten, med oppstart 26. august.

Møt oss på Nor-Shipping!

Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge vil for første gang delta med felles stand under Nor-Shipping 2019, for å gi norske og internasjonale virksomheter en felles inngangsport til hele det eksportrettede støtteapparatet.

1

Carolyn Baptiste Karlsen

Seniorrådgiver – BI utvikler

Renseteknologi for kloakk vant Eksportprisen 2019

Cambi Group AS fra Asker ble 30. april tildelt prisen som årets eksportbedrift. Selskapet renser kloakkslam og omdanner det til nyttige produkter som biogass eller biogjødsel som brukes i landbruk.

Norske leverandører til skipsindustrien ser muligheter innenfor cruisemarkedet

Overgangen til cruisemarkedet krever store investeringer i deler av leverandørindustrien. For noen kan statlig finansiering bli aktuelt – og GIEK informerer næringen om mulighetene på de viktigste industrimessene i inn- og utland i år. I april deltok vi på Seatrade Cruise i Miami, og i juni ses vi på Nor-Shipping i Oslo.

Leverandørfakturaforsikring

Selger kan få bedret sin driftsfinansiering ved å få lengere nedbetalingstid på leverandørfakturaer. Dette gjøres ved at en kommersiell bank overtar ansvaret for leverandørfakturaen og gir selger lengre nedbetalingstid på denne. GIEK Kredittforsikring forsikrer bankens risiko.

Kredittforsikring med førleveringsdekning

Sikrer selger mot tap ved kortsiktig kredittsalg (under 2 års kredittid). Polisen kan dekke alt salg eller man kan plukke ut enkelte kjøpere. Både politisk og kommersiell risiko dekkes. Forsikringsdekningen starter allerede i det en ordre er bekreftet og gjelder helt til betaling finner sted. Kan brukes som sikkerhet for banken ved finansiering.

Kontraktsforsikring

Dekker risikoen knyttet til en bestemt kontrakt eller prosjekt. En kontraktsforsikring kan dekke risikoen for tap i produksjonstiden og manglende betaling fra kjøper etter levering (maksimal risikoperiode 2 år). Aktuell for skreddersydde leveranser som vanskelig kan selges til andre kjøpere.

Årsrapport 2018: Norsk eksport blir grønnere og mer variert

GIEK utstedte nye garantier for 14 milliarder kroner i 2018, en økning på hele 17 prosent fra 2017. Veksten i nye søknader var enda høyere, 21 prosent. GIEKs løpende garantiansvar ved utgangen av 2018 var 88 milliarder kroner, og resultatet ble 1 milliard kroner.