Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

Vi søker Senior Kundeansvarlig Offshore

Innenfor avdeling for Offshore er det ledig en fast stilling som senior kundeansvarlig, med arbeidsområder som omfatter risikoanalyse ved finansiering av prosjekter innenfor olje- og offshore. Avdelingen har for tiden 7 ansatte.

GIEK har nedgradert Argentina

GIEK har nedgradert Argentina til den nederste landgruppen i OECDs system for landrisikokategorisering (landgruppe 7). Årsaken er at den økonomiske utviklingen i Argentina de siste 18 månedene har vært negativ. GIEK er den norske stats offisielle eksportkredittinstitusjon og medlem i OECDs ekspertgruppe som møtes tre ganger årlig.

Antikorrupsjon

Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Som en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, ser GIEK på arbeidet med anti-korrupsjon som en del av det overordnede samfunnsansvaret.

1

Cecilie Stang

IT-lærling
1

Trond Skattenborg

Digitaliseringssjef

Scatec Solar bygger i Ukraina med GIEK-garantier

Ukraina satser på norsk solkraft for å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat garanterer for 145 millioner kroner av finansieringen til et nytt solkraftverk på 54 MW sør for hovedstaden Kiev. Totalt har GIEK stilt en milliard kroner i garantier for en rekke solprosjekter i Ukraina i 2019.

Petrobras skal handle for 4,3 milliarder kroner hos den norske leverandørindustrien

Brasils oljeselskap Petrobras fikk i juni garantier fra GIEK på til sammen 500 millioner amerikanske dollar for å finansiere kjøp av tjenester fra norske offshorerederier i Brasil. Garantiene utgjør halvparten av en kredittramme på 1 milliard dollar (8,6 milliarder kroner) som ble innvilget av GIEK i fjor basert på potensiell norsk eksport frem desember 2020. Den resterende halvparten på rundt 4,3 milliarder kroner kan fortsatt benyttes til ny eksport fra norske leverandører.

Ulstein verft leverer verdens største plug-in hybridferge til Color Line

GIEK har bidratt til finansieringen av «Color Hybrid», årets «Ship of the year» på NorShipping 2019. Skipet som leveres fra norske Ulstein verft i juli viser frem noe det aller beste fra norsk maritim industri - 70 % av leveransene til nybygget kommer fra bedrifter i den maritime klyngen i Norge.

SEMINAR PÅ AQUA-NOR 2019: Offentlige finansieringsløsninger: Hvordan styrke den norske havbruksklyngen?

Vi har gleden av å invitere til seminar 20. august på Aqua-Nor i Trondheim. Seminaret vil by på erfaringsutveksling og debatt med sentrale aktører i oppdrettsnæringen, samt kort presentasjon av hvilke løsninger som finnes for norske bedrifter. Talere inkluderer kjente navn som Trond Williksen, Thorvald Tande i Norsk Fiskerinæring, Trude Olafsen i Sjømat Norge, og Kristian Henriksen fra NCE Aquatech Cluster, samt representanter fra små og store bedrifter i næringen.

1

Sigmund Brenna-Fossheim

Senior HR-rådgiver