Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

GIEK bidro med 5,6 milliarder kroner til grønn skipsfinansiering

De siste to årene har GIEK satt fart på det grønne skiftet til havs gjennom garantier til miljøvennlige fartøy. Selskapene som har benyttet seg av grønn skipsfinansiering er bl.a. Fjord1, Color Group AS, Hurtigruten, Teekay Shuttle Tankers LLC og Fjordline. De aktuelle fartøyene er passasjerskip, ferger og bøyelastere. I tillegg har GIEK garantert for støttefartøy til havvindinstallasjoner.

GIEK-garanti viktig for at Aibel fikk havvindkontrakt med Equinor

Aibel har vunnet nok en kontrakt til den pågående havvindutbyggingen i Nordsjøen. En ferdigstillelsesgaranti fra statlige GIEK var viktig for at Equinor valgte Aibel. – GIEKs strategi er å hjelpe norske eksportbedrifter med å få et fotfeste i dette markedet. Det er viktig at flere bedrifter utnytter mulighetene innen havvind, sier administrerende direktør i GIEK Wenche Nistad.

GIEKs personvernerklæring

Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan personopplysninger blir behandlet og sikret i GIEK. For GIEK er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Eksportkonferansen 2020

Eksportkonferansen 2020 handler om mulighetene som ligger i grønn omstilling og hvordan Norge kan bygge fremtidens store eksportnæringer. Hvilke muligheter gir nye grønne teknologier, forretningsmodeller og bransjer? Hva er våre sterkeste fortrinn og hva må til for at vi tar disse i bruk?

GIEK har nedgradert Argentina

GIEK har nedgradert Argentina til den nederste landgruppen i OECDs system for landrisikokategorisering (landgruppe 7). Årsaken er at den økonomiske utviklingen i Argentina de siste 18 månedene har vært negativ. GIEK er den norske stats offisielle eksportkredittinstitusjon og medlem i OECDs ekspertgruppe som møtes tre ganger årlig.

Antikorrupsjon

Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Som en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, ser GIEK på arbeidet med anti-korrupsjon som en del av det overordnede samfunnsansvaret.

1

Cecilie Stang

IT-lærling