Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

Produktvelger for eksportfinansiering

Eksportkreditt Norge, GIEK, og GIEK kredittforsikring er alle statlige virksomheter som på ulikt vis skal fremme norske bedrifters konkurransekraft i det internasjonale markedet. Denne produktvelgeren hjelper deg å finne frem til de riktige tjenestene for din bedrift. Du kan også få henvisning til andre som kan hjelpe.

Huk av hvem du er og hva du trenger – og vi foreslår.

Byggelånsgaranti

Maritime produsenter får bedre byggefinansiering når GIEK dekker inntil 50 prosent av bankens risiko på byggelånet. Kan benyttes for lån til skipsverft eller andre produsenter av flytende innretninger til havs. Intet krav om eksport, kjøper kan være innenlandsk.

Internasjonalt rammeverk

GIEKs virksomhet er regulert gjennom flere internasjonale avtaler, og vi deltar aktivt i arbeidet med å utvikle regelverket til beste for norsk næringsliv. Vi følger også utviklingen hos andre eksportkredittvirksomheter rundt omkring i verden, bl.a. ved samarbeid i enkeltsaker og gjennom deltakelse i ulike internasjonale forum.

GIEKs historie

I snart 100 år har den norske stat lagt til rette for norsk eksport gjennom blant annet det som i dag er GIEK.

Vil du bidra til å fremme norsk eksport?

Norge trenger flere sterke ­eksportbedrifter. Når bedrifter skal investere her hjemme, eller sikre nye kontrakter ute, kan vi i GIEK gjøre en forskjell. Gjennom å garantere for lån, investeringer eller leveranser reduserer GIEK risiko for norske bedrifter ute i verden.

Første halvår 2016

- I første halvår har vi jobbet for å styrke samarbeidet med bankene og åpne opp for nye eksportmarkeder. Eksportørene bør utnytte mulighetene i statlig eksportfinansiering som et konkurransefortrinn og for å komme inn på nye markeder, sier adm.dir. Wenche Nistad

Garantier

GIEK reduserer risikoen i en eksporttransaksjon for eksportør, kjøper eller banken. Med lavere risiko kan partene lettere inngå kontrakten. Dette styrker konkurransekraften til norsk eksport.

Vi fremmer din eksport

Vi fremmer eksport fra både små og store bedrifter enten vi garanterer for deg som eksportør, din kjøper eller bank.  Våre garantier kan bidra til å utløse finansiering eller redusere og avlaste tapsrisiko - for bedriften, kjøperen eller banken.

Skal du kjøpe norske varer eller tjenester?

GIEK er en profesjonell statlig finansinstitusjon. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for langsiktig finansiering og risikoavlastning for norske eksportkontrakter. Våre garantier har AAA-rating.

Avtaler for eksportgarantier til Iran

Juridisk direktør Ståle Torgersbråten har på vegene av GIEK signert to intensjonsavtaler (Memorandum of Understanding (MoU)) henholdsvis med Export Guarantee Fund of Iran (EGFI) og Organization for Investment Economic & Technical Assistance of Iran (OIETAI).

Bergen Engines signerer kontrakt i Bangladesh

Bergen Engines har vunnet kontrakt i Bangladesh med garanti og lån fra GIEK og Eksportkreditt Norge. Kontrakten er signert med Abul Khair gruppen for salg av åtte gassmotorer og tilknyttede tjenester som går inn i byggingen av et 75 MW gasskraftverk.

GIEK åpner for nye eksportkontrakter til Iran

-Etter at sanksjonene [mot Iran] ble opphevet, har vi opplevd en stor interesse fra norske eksportører. Da er det jobben vår å se om vi kan bidra, sa Wenche Nistad adm. direktør i GIEK til Dagens Næringsliv (DN) i en artikkel 13. juni om økt interesse for Iran blant norske bedrifter.

Eksportør i nye markeder? Vær forberedt på å stille bankgarantier!

Omstillingen i norsk industri og lav kronekurs åpner opp nye eksportmarkeder. Som nykommer i et nytt marked kan du bli møtt med krav fra kjøperen om å stille en eller flere bankgarantier i forbindelse med en eksportkontrakt. GIEK avdekker en andel av bankens risiko og strekker seg nå enda lenger når kjøperen velger «Made in Norway», sier Øyvind Ajer, avdelingsdirektør for Energi og Industri i GIEK.

Havyard designar serviceskip for vindmøller

GIEK har utferda ein garanti for førleveringsrisiko (tidl. kontraktsgaranti) til Havyard Design & Solutions for ein design- og utstyrspakke til eit serviceskip til vindmøller (Havyard 831 SOV) som skal byggast for danske Esvagt ved Cemre Marin Endustri i Tyrkia

Se opptak fra Eksportkonferansen 2016

12. april gikk årets Eksportkonferanse av stabelen i Gamle Logen i Oslo. Rundt 400 oppmøtte fikk presentert spennende foredrag og panelsamtaler fra både næringsliv og de tre arrangørene- GIEK, Eksportkreditt Norge og GIEK Kredittforsikring.

GIEKs årsrapport 2015

Garantier fra GIEK har i 2015 bidratt til å utløse 44,8 milliarder kroner i nye norske eksportkontrakter, en økning fra 28,5 milliarder kroner i 2014. Denne nye eksporten gir verdiskaping og arbeidsplasser i store deler av landet. Ordre- og kontraktsnedgangen i oljeindustrien medfører samtidig et sterkt press på mange av GIEKs eksisterende kunder. GIEK har derfor tett oppfølging av sin garantiportefølje også i 2016, samtidig som man arbeider for å utløse ny eksport og bidra til vekst i andre næringer.

Visste du at staten kan garantere for langsiktige kraftavtaler i Norge?

- Kraftkrevende industri er avhengig av forutsigbar kraftpris langt frem i tid for å kunne planlegge og drive virksomheten. Kraft er i mange tilfeller den viktigste innsatsfaktoren i kraftkrevende industri, og våre garantier kan bidra til at disse virksomhetene kan inngå langsiktige avtaler, sier Odd Solheim, kundeansvarlig i GIEK.

Én av disse vinner Eksportprisen 2016

Ti finalister kjemper nå om å bli årets eksportbedrift. Mer enn 80 bedrifter ble nominert Eksportprisen 2016. Nå har juryen, som består av John G. Bernander, Siri Hatlen og Gunn Wærsted, plukket ut ti finalister som skal være med videre å kjempe om den gjeve prisen!

Norsk robotisert largersystem eksportert til Litauen

GIEK har utstedt en långivergaranti på EUR 1 220 618 i forbindelse med finansiering av et automatisert lageranlegg (Autostore) levert av Element Logic AS til UAB Devold i Litauen. Garantien dekker lån fra Eksportkreditt Norge.