Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?
1

Elisabeth Ausen Engen

Kredittanalytiker
1

Elizabeth Lee Marinelli

Avdelingsdirektør Strategi og forretningsstøtte
1

Atle Bjørkheim

Kunde- og markedsansvarlig
1

Pernille Østensjø

Senior kundeansvarlig / Teamleder Miljøteknologi
1

Bodil Sannes-Vardenær

Kundeansvarlig
1

Odd Solheim

Kundeansvarlig
1

Åse Pleym Bakken

Seniorrådgiver virksomhetsstyring og compliance
1

Jasna Stojanovic

Senior Kundeansvarlig
1

Johan Linn

Senior Kundeansvarlig
1

Fredrikke Hafsal

Kundeansvarlig
1

Morten Calfeldt

Senior kundeansvarlig
1

Vibeke Stray

Senior kundeansvarlig / Teamleder
1

Hans Melandsø

Senior kundeansvarlig / Teamleder
1

Elizabeth Lee Marinelli

Avdelingsdirektør Strategi og forretningsstøtte
1

Solveig Frøland

Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter
1

Britt Skåtun

Avdelingsdirektør Offshore

Fra hele Norge til hele verden

GIEK stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser. Vi utsteder garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. Våre garantier fjerner finansielle hindre og dekker risiko. Slik motiverer vi eksportører, kjøpere og deres banker til å inngå flere og større kontrakter.

Garantier som fremmer maritim eksport

Norsk maritim industri har utviklet seg til å bli blant Norges største eksportnæringer, med verdensledende teknologi, fleksibilitet og påliteligheter. GIEK har lenge vært en sentral finansieringspartner innen ulike shippingsegmenter for kjøpere verden over.

Byggelånsgaranti

Dekker inntil 50% av bankens risiko på byggelån til skipsverft eller andre produsenter av flytende innretninger til havs. Intet krav om eksport, kjøper kan være innenlandsk.

Markedsinformasjon - utland

Klikkbar oversikt over markedsmuligheter i en rekke land. Inneholder også oversikt over Innovasjon Norges kontorer samt ambassader og konsulater under Utenriksdepartementet.

Garanti for produksjonslån til eksportører

Aktuell når eksportører skal by på større/flere kontrakter. Garantien dekker inntil 50% av bankens risiko ved utbetaling av produksjonslånet. Kontrakten(e) må være over 50 mill. kroner.

GIEK for banker

GIEK er et supplement til det kommersielle finansmarkedet, og våre garantier gir bankene et konkurransefortrinn. Vi hjelper små og store, lokale og internasjonale banker.