Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

Lånegarantiordningen | Ukerapport per 27. mai 2020

Av rammen på totalt 50 milliarder var 16 prosent av rammen tatt i bruk per 27. mai. Viken er fylket med størst lånevolum, og den største brukergruppen av ordningen var næringsgruppen Varehandel og bilverksted. Ordningen er er besluttet forlenget ut året, men departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover.

Lånegarantiordningen forlenges ut året | Ukerapport per 20. mai 2020

Av rammen på totalt 50 milliarder var 15 prosent av rammen tatt i bruk per 20. mai. Viken er fylket med størst lånevolum, og den største brukergruppen av ordningen var næringsgruppen Varehandel og bilverksted. Ordningen er er besluttet forlenget ut året, men departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover.

2,2 milliarder kroner i garantier for båter til sjømatnæringen

Siden starten av 2019 har GIEK bidratt med hele 2,2 milliarder kroner i garantier i forbindelse med finansiering av båter til sjømatnæringen. - GIEK vil fortsette å stille opp for verftene og sjømatnæringen gjennom denne krevende tiden, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

Lånegarantiordningen - ukerapport per 6. mai 2020

Av rammen på totalt 50 milliarder var 13,6 prosent av rammen tatt i bruk per 6. mai. Viken er fylket med størst lånevolum, og den største brukergruppen av ordningen var næringsgruppen Varehandel og bilverksted.

Årsrapport 2019: GIEK styrker bedriftenes tilgang på kapital

2019 var preget av handelspolitisk usikkerhet og 2020 har fått en vanskelig start. Når det næringspolitiske klimaet er krevende, blir GIEK som et påregnelig og stabilt virkemiddel enda viktigere for eksportørene. 2019 var GIEKs mest aktive år siden 2013. GIEK utstedte garantier for 22 milliarder kroner: 178 nye garantier til 31 land. Garantier innenfor sol- og havvind, skipsbygging og sjømat har gitt en bredere sammensatt garantiportefølje. Flere små-og mellomstore bedrifter benyttet også GIEKs garantitilbud enn tidligere.

Nye bestemmelser om GIEK og kortsiktig kredittforsikring

Som følge av Covid 19-situasjonen jobber GIEK nå med å få til en løsning for kortsiktig eksportkredittforsikring i samarbeid med de private kredittforsikringsselskaper. Dette er en parallell utvikling med det som skjer i flere andre europeiske land. Vi håper at et norsk opplegg vil være på plass innen kort tid.

EKSPORTKONFERANSEN 2020 AVLYST

Helsemyndighetene forbyr nå arrangementer med 500 deltagere eller flere for å unngå spredning av koronaviruset. På bakgrunn av dette avlyses Eksportkonferansen 2002.

Fred. Olsen Windcarrier har vunnet havvind-kontrakt i Taiwan, med GIEK-garanti

GIEK har stilt en lånegaranti på 1,2 milliarder kroner på bakgrunn av Fred. Olsen Windcarrier sine leveranser til et havvindprosjekt vest for Taiwan. Selskapet er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner ved bruk av «jack-up» skip til en havvindpark på 589 MW. Det siste halvåret har GIEK bidratt med 2,3 milliarder kroner i garantier som har sikret norske leverandører kontrakter innen havvind.