Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?
1

Linda Margrethe Aasen

Seksjonsleder Juridisk og bærekraft
1

Siri S. Boasson

Advokat / Teamleder fastlandsindustri og energi
1

Inger Marit Borch

Advokat / Teamleder Restrukturering og mislighold
1

Sigrid Brynestad

Seniorrådgiver bærekraft
1

Marit Edin

Advokat
1

Bernhard Haukali

Advokat
1

Julianne Heltne

Advokat
1

Guro Hagen Kristiansen

Seniorrådgiver, Bærekraft
1

Jo Stokke

Advokat
1

Anne Gro Sundby

Advokat
1

Justine Cordier Svendsen

Advokat
1

Rolf Tjugum

Advokat
1

Cathrine Toset

Seniorrådgiver juridisk seksjon / Teamleder shipping og offshore
1

Kamil Zabielski

Seniorrådgiver bærekraft / Teamleder bærekraft
1

Britt Skåtun

Avdelingsdirektør Offshore

Årsrapport 2019: GIEK styrker bedriftenes tilgang på kapital

2019 var preget av handelspolitisk usikkerhet og 2020 har fått en vanskelig start. Når det næringspolitiske klimaet er krevende, blir GIEK som et påregnelig og stabilt virkemiddel enda viktigere for eksportørene. 2019 var GIEKs mest aktive år siden 2013. GIEK utstedte garantier for 22 milliarder kroner: 178 nye garantier til 31 land. Garantier innenfor sol- og havvind, skipsbygging og sjømat har gitt en bredere sammensatt garantiportefølje. Flere små-og mellomstore bedrifter benyttet også GIEKs garantitilbud enn tidligere.

1

Solveig Frøland

Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter
1

Jan Inge Roald

Senior kundeansvarlig / Teamleder
1

Allon Groth

Kommunikasjonssjef
1

Johan E. Mowinckel

Sekssjonssjef Internasjonale Relasjoner
1

Anne May Risung

HR-sjef
1

Bent Norman Lund

Seksjonsleder, IT-sjef
1

Trude Sølvberg

Seksjonssjef
1

Ståle Torgersbråten

Avdelingsdirektør Juridisk og regulatorisk