Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

Vinner milliardkontrakter i havvind – med statlig hjelp

Havvind spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet, og norske bedrifter satser for fullt og vinner kontrakter til havs. Aibel leverer transformatorplattformer i tysk og britisk farvann, Fred. Olsen Windcarrier installerer vindturbiner utenfor Taiwan, og Nexans Norway leverer og legger høyspent transmisjonskabler utenfor Skottland. Et viktig bidrag til suksessen er norske GIEKs milliardgarantier til leverandører og til kundene deres.

Slik fikset eksportbedriften finansiering med statlig hjelp

For få år siden kjempet legemiddelprodusenten Curida for å overleve. Nå sikrer statlige garantier verdt 20 millioner kroner flere langsiktige eksportkontrakter, som igjen på sikt kan skape titalls nye arbeidsplasser. Det avgjørende var å få finansiert den lange oppbygningsfasen fra kontraktsignering til de får betaling – en utfordring mange eksportnæringer kjenner til.

Kredittforsikringstilbudet er tilbake på normale nivåer

Stortinget vedtok 19. juni en ramme på 20 milliarder kroner for å støtte opp om næringer som er avhengig av å kunne forsikre sine kredittsalg i og ut av Norge. GIEK har inngått avtaler med fire kredittforsikringsselskap som til sammen står for 99,8% av forsikringstilbudet. Kredittforsikrerne forplikter seg gjennom avtalen å tilby samme forsikringsnivå som før Korona-krisen.

Ny ordning for kredittforsikring i GIEK

Regjeringen har satt av 20 milliarder kroner for å sikre bedrifter i Norge mot tap når de selger på kreditt. Ordningen trer i kraft i dag, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. GIEK er i ferdigstillelsesfasen av avtalearbeidet med kredittforsikringsselskapene.

GIEKs innspill til Regjeringens eksporthandlingsplan

Statlig finansiering av norsk eksport er en viktig del av rammebetingelsene for næringslivet i Norge. De norske finansielle ordningene for eksportfremme må være på linje med dem som tilbys hos konkurrerende land – og de må være tilgjengelige og brukervennlige for både små og store bedrifter i verdikjedene.

GIEK søker fagdirektør for kredittforsikring (toårig engasjement)

GIEK har som følge av Covid 19-situasjonen fått i oppdrag å opprette en midlertidig ny garantiordning som skal gi de private kredittforsikringsselskapene risikoavlastning. Garantiordningen vil gjøre at staten og forsikringsselskapene kan dele risikoen for tap. Vi ser derfor etter en leder for fagområdet kredittforsikring.

GIEK søker fagdirektør for kredittforsikring (toårig engasjement)

GIEK har som følge av Covid 19-situasjonen fått i oppdrag å opprette en midlertidig ny garantiordning som skal gi de private kredittforsikringsselskapene risikoavlastning. Garantiordningen vil gjøre at staten og forsikringsselskapene kan dele risikoen for tap. Vi ser derfor etter en leder for fagområdet kredittforsikring.

Innsynsløsning for lånegarantiordningen er klar

Nesten 3 000 bedrifter har til nå fått delvis statsgarantert lån under garantiordningen for banklån til bedrifter. GIEKs nye innsynsløsning gir nå tilgang til opplysninger om hvert enkelt lån som er gitt under ordningen.