Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

Regjeringen gir bankene mer fleksibilitet i lånegarantiordningen

Finansdepartementet endret 16. september forskriften for lånegarantiordningen for bedrifter. Endringen innebærer blant annet at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter. Bankene hadde per 2. september gitt ca. 3 500 lån under ordningen, på til sammen 10,6 milliarder kroner. De aller fleste til SMB.

GIEK vil finansiere flytende havvind i Norge

På forsommeren ble det klart at GIEK sammen med kommersielle banker har anledning til å være med på å finansiere flytende vindkraft også i Norge på norsk sokkel i Nordsjøen.

GIEK-finansiering var avgjørende for miljøvennlige skip

Finansiering fra fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) gjorde det mulig for Altera Infrastructure å bygge fire nye miljøvennlige bøyelastere, som halverer CO2-utslipp sammenliknet med eksisterende skip. – Støtten fra GIEK var avgjørende for oss. GIEK har i flere sammenhenger vist en imponerende handlekraft og gjennomføringstakt når situasjonen krever det. GIEKs bidrag har gjort at vi kan realisere dette viktige teknologispranget, sier Ingvild Sæther, CEO i Altera Infrastructure.

Vinner milliardkontrakter i havvind – med statlig hjelp

Havvind spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet, og norske bedrifter satser for fullt og vinner kontrakter til havs. Aibel leverer transformatorplattformer i tysk og britisk farvann, Fred. Olsen Windcarrier installerer vindturbiner utenfor Taiwan, og Nexans Norway leverer og legger høyspent transmisjonskabler utenfor Skottland. Et viktig bidrag til suksessen er norske GIEKs milliardgarantier til leverandører og til kundene deres.

Slik fikset eksportbedriften finansiering med statlig hjelp

For få år siden kjempet legemiddelprodusenten Curida for å overleve. Nå sikrer statlige garantier verdt 20 millioner kroner flere langsiktige eksportkontrakter, som igjen på sikt kan skape titalls nye arbeidsplasser. Det avgjørende var å få finansiert den lange oppbygningsfasen fra kontraktsignering til de får betaling – en utfordring mange eksportnæringer kjenner til.

Kredittforsikringstilbudet er tilbake på normale nivåer

Stortinget vedtok 19. juni en ramme på 20 milliarder kroner for å støtte opp om næringer som er avhengig av å kunne forsikre sine kredittsalg i og ut av Norge. GIEK har inngått avtaler med fire kredittforsikringsselskap som til sammen står for 99,8% av forsikringstilbudet. Kredittforsikrerne forplikter seg gjennom avtalen å tilby samme forsikringsnivå som før Korona-krisen.

Ny ordning for kredittforsikring i GIEK

Regjeringen har satt av 20 milliarder kroner for å sikre bedrifter i Norge mot tap når de selger på kreditt. Ordningen trer i kraft i dag, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. GIEK er i ferdigstillelsesfasen av avtalearbeidet med kredittforsikringsselskapene.

GIEKs innspill til Regjeringens eksporthandlingsplan

Statlig finansiering av norsk eksport er en viktig del av rammebetingelsene for næringslivet i Norge. De norske finansielle ordningene for eksportfremme må være på linje med dem som tilbys hos konkurrerende land – og de må være tilgjengelige og brukervennlige for både små og store bedrifter i verdikjedene.

GIEK søker fagdirektør for kredittforsikring (toårig engasjement)

GIEK har som følge av Covid 19-situasjonen fått i oppdrag å opprette en midlertidig ny garantiordning som skal gi de private kredittforsikringsselskapene risikoavlastning. Garantiordningen vil gjøre at staten og forsikringsselskapene kan dele risikoen for tap. Vi ser derfor etter en leder for fagområdet kredittforsikring.