Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

Betydelig sysselsettingseffekt fra statlig eksportfinansiering

Den statlige eksportfinansieringen fra GIEK og Eksportkreditt Norge hadde i 2020 en samlet sysselsettingseffekt på inntil 10.000 arbeidsplasser. Dette ga grunnlag for rundt 15,5 milliarder kroner i verdiskapning. Dette fremgår av MENON Economics sin rapport om samlede effekter av statlig eksportfinansiering.

Norske hurtigbåter skal frakte øyhoppere i Hellas

Verftet Brødrene Aa i Nordfjord skal bygge tre miljøvennlige hurtigbåter for Attica Group, den største fergeoperatøren i Hellas. De tre katamaranene skal frakte passasjerer i det østlige Middelhavet.

Verdens første hydrogen-elektriske ferge til Rogaland

Norled setter fire nye miljøvennlige ferger i drift denne våren og sommeren, blant annet verdens første hydrogenferge. Hele 18 norske leverandører og eksportører har leveranser til Norleds nye klimavennlige ferger. GIEK, Eksportkreditt og DNB sikrer finansiering.

Nettbasert kurs i eksportfinansiering

Hvilke muligheter ligger i de ulike virkemidlene til GIEK og Eksportkreditt? GCE Ocean Technology inviterer til nettbasert kurs i eksportfinansiering den 24. mars. Her presenteres mulighetene for lån og garantier ved eksport til internasjonale markeder. Webinaret er gratis og åpent for alle interesserte.

GIEK-garanti til havvindskip fra Green Yard Kleven

Skipsverftet Green Yard Kleven i Ulsteinvik bygger havvindskipet «Rem Energy», et prosjekt med viktige ringvirkninger lokalt. GIEK bidro med garanti på 191 millioner kroner til byggefinansieringen.

Aker BioMarines forsyningsskip klar for Sørishavet

- GIEK, Eksportkreditt og DNB jobbet godt sammen for å finansiere forsyningsskipet «Antarctic Provider» som bidrar til å effektivisere Aker Biomarines aktiviteter i Antarktis. Aker systemet har kommet langt innen «energy transition», men også «food transition» er viktig. Vi må høste mer fra havet for å kunne brødfø en voksende global befolkning på en planet som allerede har store miljøutfordringer, sier Anne Hvistendahl, leder for sjømat i DNB.


Administrerende direktør søkes til sammenslått GIEK og Eksportkreditt

GIEK og Eksportkreditt slås sammen for å videreutvikle Norges fremste kompetansemiljø innen eksportfinansiering. Til å lede den nye etaten søkes Administrerende direktør. Formålet med sammenslåingen er å gjøre tilbudet enklere for næringslivet samt skape et mer effektivt eksportfinansieringssystem. 

GIEK-garanti viktig for finansieringen av produksjonsutstyr til nødhjelpsmat

Med kunder som Leger Uten Grenser, Røde Kors, FNs matvareprogram og UNICEF, har det norske selskapet GC Rieber Compact posisjonert seg som en ledende aktør innen nødhjelpsmat siden oppstarten i 1948. Selskapet har et datterselskap Sør-Afrika som produserer terapeutisk ernæringsrik mat til akutt underernærte barn. For andre gang stiller GIEK lånegarantier som bidrar til finansiering av produksjonsutstyr ved fabrikken til GC Rieber Compact i Sør-Afrika.

Fra Innlandet til utlandet – med GIEK som garantist

Norsk eksportindustri forbindes gjerne med olje, gass, fisk og skipsbygging. Men i Innlandet viser flere bedrifter at Norge også lykkes med eksport fra helt andre industrier. GIEK stiller opp med en ny type garanti for å virkeliggjøre industrieventyrene.

Staten finansierer fremtiden til sjøs: GIEK gjør sorte hav grønnere

Skipsfarten står for 2,5 prosent av globale klimautslipp. Innen 2050 skal halvparten av næringens utslipp kuttes, og hvis norske selskaper tar et tidlig lederskap i omstillingen, kan det åpne seg enorme muligheter. De store investeringene kan lettere gjennomføres med staten på laget: I 2021 kommer GIEK til å passere ni milliarder kroner i garantier til grønn skipsfinansiering og ønsker å bidra langt mer.

GIEK har utviklet et verktøy for å måle bidrag til FNs bærekraftsmål

Bærekraft står sentralt i GIEKs vurderinger når vi evaluerer en garantisøknad. GIEK har utarbeidet et verktøy for å vurdere det enkelte prosjekts eller transaksjons effekt på FNs bærekraftsmål. Det finnes per dags dato en god del verktøy og metoder for å vurdere dette på et porteføljenivå, men på transaksjonsnivå har dette manglet.

Innovasjonen i havnæringen har eksplodert

Fisken i Norskehavet er ikke bare vår skattekiste. Det er matfatet til hele verden. Innovasjonen i fiskeri- og sjømatnæringen er også i verdensklasse. Med staten, ved GIEK, som kausjonist investerer nå både store og små aktører langs hele kysten enorme summer i merder, oppdrettsanlegg, slakterier og annen helt ny teknologi.