Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

Hektisk webinar-tid for GIEK

Hva bør bedrifter vite om statsgarantier fra GIEK? Og hva bør bankene vite om tapsutsatte engasjementer som GIEK garanterer for under lånegarantiordningen? Dette er noen temaer som vi har belyst på webinarer hos ulike samarbeidspartnere nylig.

Regjeringen forlenger midlertidige garantiordninger

Regjeringen vil forlenge begge de to midlertidige garantiordningene som er opprettet i forbindelse med Korona-situasjonen. Både lånegarantiordningen for til bedrifter og ordningen for kredittforsikring forlenges frem til 30. juni 2021.

GIEKs garantier til sjømatnæringen økte fra 2,5 til 4 milliarder kroner i løpet av første halvår av 2020

De siste årene har GIEKs garantier til sjømatnæringen blitt mer etterspurt. Tallene viser en firedobling i finansieringen på to år, fra 1 milliard kroner i 2018 til 4 milliarder kroner i 2020. Dette inkluderer fiskeri, oppdrett og byggelån til båter til sjømatindustrien. Fordelt på fiskearter er 78% av eksponeringen knyttet til laks og lakseoppdrett, 14 % mot krill og 6% på hvitfisk.

Et nytt Business Norway skal styrke norsk eksport

For å bygge et sterkere samarbeid med næringslivet, vil regjeringen samle kompetanse i en ny enhet for eksportfremme - som går under arbeidsnavnet Business Norway. Det går frem av regjeringens nye handlingsplan for eksport som ble lagt frem 6. oktober.

Eksportprisen 2020 – her er de tre finalistene

I sylskarp konkurranse er det industrikonsernet Borregaard og teknologiselskapene Navtor og KSAT som står igjen og kniver om å bli kåret til årets eksportbedrift. Næringsminister Iselin Nybø deler ut prisen 30. september. (Foto: Marte Garman)

Regjeringen gir bankene mer fleksibilitet i lånegarantiordningen

Finansdepartementet endret 16. september forskriften for lånegarantiordningen for bedrifter. Endringen innebærer blant annet at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter. Bankene hadde per 2. september gitt ca. 3 500 lån under ordningen, på til sammen 10,6 milliarder kroner. De aller fleste til SMB.

GIEK vil finansiere flytende havvind i Norge

På forsommeren ble det klart at GIEK sammen med kommersielle banker har anledning til å være med på å finansiere flytende vindkraft også i Norge på norsk sokkel i Nordsjøen.

GIEK-finansiering var avgjørende for miljøvennlige skip

Finansiering fra fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) gjorde det mulig for Altera Infrastructure å bygge fire nye miljøvennlige bøyelastere, som halverer CO2-utslipp sammenliknet med eksisterende skip. – Støtten fra GIEK var avgjørende for oss. GIEK har i flere sammenhenger vist en imponerende handlekraft og gjennomføringstakt når situasjonen krever det. GIEKs bidrag har gjort at vi kan realisere dette viktige teknologispranget, sier Ingvild Sæther, CEO i Altera Infrastructure.

Vinner milliardkontrakter i havvind – med statlig hjelp

Havvind spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet, og norske bedrifter satser for fullt og vinner kontrakter til havs. Aibel leverer transformatorplattformer i tysk og britisk farvann, Fred. Olsen Windcarrier installerer vindturbiner utenfor Taiwan, og Nexans Norway leverer og legger høyspent transmisjonskabler utenfor Skottland. Et viktig bidrag til suksessen er norske GIEKs milliardgarantier til leverandører og til kundene deres.

Slik fikset eksportbedriften finansiering med statlig hjelp

For få år siden kjempet legemiddelprodusenten Curida for å overleve. Nå sikrer statlige garantier verdt 20 millioner kroner flere langsiktige eksportkontrakter, som igjen på sikt kan skape titalls nye arbeidsplasser. Det avgjørende var å få finansiert den lange oppbygningsfasen fra kontraktsignering til de får betaling – en utfordring mange eksportnæringer kjenner til.