1
Foto: Aukra Maritime

Aukra Maritime sikret storkontrakt med Aker Biomarine – ny GIEK-garanti hjelper maritime leverandører med å vokse i nye markeder, sier direktør

Aukra Maritime utenfor Molde ville levere til Aker Biomarines nye forsyningsskip for krill. Med ny finansiering fra statlige GIEK og DNB kunne bedriften oppskalere og kontrakten kom på plass. Bemanningen økte med 50 prosent.

Hjørnestensbedrift vokser innen havbruk

Aukra Maritime har i dag 20 ansatte og leverer kraner og luker til båter. Bedriften ble etablert i 1998 av daglig leder og eier Per Arne Rindarøy. Den nye kontrakten består av leveranse av et skreddersydd, automatisk lastehåndteringssystem til Aker Biomarines nye forsyningsskip som bygges i Kina. Oppdraget vil sikre drift for om lag 30 Aukra-ansatte de nærmeste to årene. Selskapet er et godt eksempel på norske virksomheter innenfor olje / offshore som har vist evne til å omstille seg fra til nye markeder som fisk, havbruk og cruisemarkedet.

Aukra søkte via sin lokalbank DNB Molde om «byggelånet» for å dekke kostnader til produksjon av spesialkonstruerte kraner og luker til skipet. Per Arne Rindarøy er godt fornøyd med løsningen.

 

- Denne finansieringen gjør at bedrifter som oss kan vi vokse og strekke oss etter nye markeder, sier Aukra Maritimes adm.dir. Per Arne Rindarøy

- Denne finansieringen gjør at bedrifter som oss kan vi vokse og strekke oss etter nye markeder. Jeg er spent på hvilke muligheter som nå ligger foran oss, sier han. - Vi er veldig glade for å bli valgt som leverandør også til det nye fartøyet til Aker BioMarine. Vi har internasjonale ambisjoner, og det at skipet bygges i Kina, gir oss nye muligheter til å vise oss frem på det globale markedet, sier Per Arne Rindarøy, administrerende direktør i Aukra Maritime.

 

 

Bedriften trengte kapital - staten og banken samarbeidet om løsningen

 

Det var avgjørende at DNB Molde kjente til GIEKs tilbud til SMB-kunder:

– Vi ønsker å støtte opp om små og mellomstore regionale bedrifter med internasjonale vekstambisjoner, sier Lyslo. - Vi er heldige som har et stort nettverk internt i DNB. Slik fikk vi kjennskap til samarbeidet med GIEK og mulighetene dette kunne gi oss i arbeidet for å finne en løsning for Aukra Martime. Særlig i eksportrelaterte engasjement er det betryggende å kunne dele risikoen med flere. Samarbeidet med GIEK gjør det enklere for oss å kunne tilby bedrifter som Aukra Maritime og deres kunder den finansieringen de trenger.

FAKTA:

GIEKs rolle er å bidra inn i en finansiering først når banken og/eller andre kommersielle finansaktører ikke kan å ta hele risikoen knyttet til en lånesøknad alene. Da kan man søke om garanti fra GIEK som avlastning for risikoen. Rent praktisk er det banken som regel som henvender seg til GIEK om et slikt samarbeid. Alle banker kan søke om GIEKs garantier.

Det store bildet: norsk konkurransekraft i en mer usikker verden

Lav kronekurs, god markedsadgang og ny teknologi har hjulpet små- og mellomstore bedrifter til å omstille seg og satse på nye eksportmarkeder. Samtidig er det økt politisk usikkerhet omkring internasjonal handel.

Eksporten bidrar med 40% av statens inntekter - og er avgjørende for velferd og sysselsetting i hele landet. Et godt samarbeid mellom bedrifter, banker og staten er viktig for å fremme eksport og sikre arbeidsplasser, fastslår direktør Ivar Rekve i GIEK.

- GIEKs nye garantier møter et reelt behov langs hele kysten, spesielt innen havbruk og maritim næring, understreker han.

Les mer om hvordan leverandører til maritim industri kan investere og oppgradere med GIEK-garantier

 

Produktvelger for eksport og finansiering

For en bankansatt ved et lokal filial kan det være mange statlige ordninger å holde seg oppdatert om. Derfor bør bedrifter også vite om finansieringsmulighetene i staten. En felles produktvelger gjør det enklere å finne frem hos GIEK, GIEK Kredittforsikring og Eksportkreditt Norge. Se Produktvelger for eksportfinansiering her.

 

Se også:

GIEK for SMB

Les mer om løsningen for driftskapital for eksportkontrakter Produksjonslånsgaranti

Internasjonaliseringsgarantien er et annet produkt som gjør det enklere å skaffe finansiering til eksportrettet investering i kapasitetsøkende anlegg eller utstyr.