GIEK for SMB

Selger du til utlandet? GIEK hjelpe deg til å vinne kontrakter og sikre betalingen.

 
GIEK gir statlige garantier for å fremme norsk eksport, og flere av garantiene passer godt for små og mellomstore bedrifter. Her er 5 måter du kan bruke GIEK på i forbindelse med eksport:
 
 1. Investér i egen bedrift! Nye maskiner, lager og teknologi er dyrt, men ofte nødvendig for å henge med i konkurransen. La GIEK garantere 50% av et langsiktig banklån til slike investeringer – så kan banken gi deg det lånet du trenger. Les om internasjonaliseringsgaranti.
   
 2. By på større kontrakter! Manglende likviditet i produksjonstiden kan bremse bedriftens vekst. Få kreditt hos banken og la GIEK ta 50% av bankens kredittrisiko. Da kan banken låne deg mer – og du kan by på større kontrakter. Les om produksjonslånsgaranti.
   
 3. Tilby din kjøper finansiering! Kjøper trenger ofte finansiering, noe GIEK kan bidra til. Ta selv 10% av kundens lånerisiko, og la GIEK ta de resterende 90%. Selve lånet kan utbetales av vår samarbeidspartner Eksportkreditt Norge. Les om långivergaranti.
   
 4. Garantér for leveringen! Nye kunder kan kreve garanti for at du leverer avtalt kvalitet til rett tid. Norske banker gjør dette, men kan ha begrensninger på beløp, land m.m. La GIEK avlaste 50% av bankens risiko, så kommer garantien og kontrakten lettere på plass. Les om kontragaranti.
   
 5. Be om råd! GIEK er ekspert på eksport. Vi jobber med banker og finansinstitusjoner over hele verden – og banken din her hjemme. Vi hjelper deg med finansieringsråd eller henviser deg til andre statlige tjenester som passer for deg.