Skipsgaranti innenlands

GIEK kan gi garanti for lån til anskaffelse av skip, inkludert utstyr og tjenester til slike, når fartøyene helt eller delvis bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. GIEK kan også delta i finansieringen ved større ombygginger. Skipsgarantien sikrer kjøpers tilbakebetaling av lån, og avdekker dermed långiverens kredittrisiko. 

Les mer