Rembursgaranti

GIEK kan garantere for bekreftede remburser utstedt i forbindelse med eksport av norske varer og tjenester fra Norge. GIEKs garanti overfor banken gjelder for en del av beløpet (kontragaranti).

Les mer