Rembursgaranti

Sikrer pengeoverføringen mellom kjøpers og eksportørs bank. Avlaster banken og indirekte eksportøren.

GIEK kan garantere for bekreftede remburser (letter of credit) utstedt i forbindelse med eksport av norske varer og tjenester. GIEKs garanti overfor banken gjelder for en del av beløpet (kontragaranti).

 • Sikkert betalingsmiddel
 • Mulighet for å styre leveransetiden
 • Unngå forskuddsbetaling
 • Selgeren kan starte produksjon
 • Vilkårene for betaling kan variere
 • Gunstigere handelsutbytte i visse markeder
 • Banken garanterer kjøperens betalingsevne
 • Enhetlige regler gjennom Det Internasjonale Handelskammer (ICC)
   

Hva dekker garantien?

 • GIEK garanterer for den risikoen eksportørens bank har på kjøpers bank ved eksport.
 • GIEKs garanti dekker en andel av det tapet banken måtte lide som følge av at rembursbeløpet/det garanterte beløp ikke blir betalt av kjøpers bank på forfallsdatoen.
 • Garantien kan dekke inntil 50 prosent av bankens risiko.

I remurstransaksjoner befatter bankene seg med dokumenter og ikke med varer. Dersom de tilhørende varer ikke tilfredsstiller importørens krav med hensyn til kvalitet etc, må importør ta dette opp med eksportøren direkte.

Standardvilkår for garanti fra GIEK

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster det?

GIEK krever premie for garantien, som er lik bankens risikopremie og på like vilkår.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av:

 • Kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs.  sannsynligheten for at kunden betaler.
 • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk urolighet i utenlandsk kjøpers land.