Rembursgaranti for banker

Dersom eksportør og kjøper avtaler betaling gjennom remburs, kan eksportørens bank avdekke normalt 50% av sin risiko for at kjøpers bank ikke overfører pengene som avtalt. Rask saksbehandling når banken har samarbeidsavtale med GIEK.