Midlertidig lånegarantiordning (korona-tiltak)

Lånegarantiordning innført i mars 2020 som midlertidig korona-tiltak. Ordningen gjelder ut året.
Obs! Kan benyttes uansett om bedriften selger innenlands eller til utlandet.