Leverandørkredittgaranti for eksportører

Sikrer eksportøren mot tap ved salg til utlandet på kreditt. Kreditten kan være gitt av eksportør eller dens bank. Garantien dekker politisk eller kommersiell risiko for at kjøperen ikke betaler for enkeltleveranser.