Landrisiko

OECDs landrisiko, GIEKs vurdering av om et land kan og vil leve opp til sine internasjonale betalingsforpliktelser, samt lenker til Verdensbankens indikatorer for investeringsklima i enkeltland.