Lån med garanti til kjøpere av norsk eksport

Aktuell for eksportkontrakter inntil 100 millioner kroner: langsiktig lån fra Eksportkreditt Norge, garantert av GIEK og bank. Eksportkreditt Norge tar imot søknaden på vegne av begge institusjoner, deretter gjør GIEK kredittvurdering av låntakeren.