Kredittforsikring

Sikrer norsk selger mot tap ved kortsiktig kredittsalg (under 2 års kredittid) til utlandet eller i Norge. Kredittforsikring tilbys av private selskaper i Norge, men GIEK avlaster deres risiko midlertidig pga korona-pandemien. Under forutsetning av at det ikke er tilgjengelig et kommersielt tilbud kan GIEK vurdere å tilby kredittforsikring direkte.