Kontragarantier: trygghet til utenlandske kjøpere

Dekker utenlandske kjøperes tap i tilfelle manglende leveranse fra norsk eksportør, tap av forskuddsbetaling m.m. Eksportørens bank utsteder garantien, mens GIEK kontragaranterer banken med inntil 50/70/90 prosent avhengig av sak.