Internasjonaliseringsgaranti for eksportører

Skal bedriften investere i anleggsmidler, og produksjonen går direkte eller indirekte til eksport? GIEK kan stille en garanti til banken som finansierer en slik investering.