Garanti for produksjonslån til eksportører

Aktuell når eksportører skal by på større/flere kontrakter. Dekker inntil 50% av bankens risiko ved utbetaling av produksjonslån.