Garanti for førleveringsrisiko for eksportører

Sikrer eksportøren mot kommersiell risiko (kjøperen ikke betaler) eller politisk risiko (lovendringer, konflikter eller andre politiske hindre for betalingen eller leveransen). Aktuell for skreddersydde leveranser som vanskelig kan selges til andre kjøpere.