Byggelånsgaranti

Maritime produsenter får bedre byggefinansiering når GIEK dekker inntil 50 prosent av bankens risiko på byggelånet. Kan benyttes for lån til skipsverft eller andre produsenter av flytende innretninger til havs. Intet krav om eksport, kjøper kan være innenlandsk.