Byggelånsgaranti

Dekker inntil 50% av bankens risiko på byggelån til skipsverft eller andre produsenter av flytende innretninger til havs. Intet krav om eksport, kjøper kan være innenlandsk.