Anbudsgaranti for bistandsprosjekter

Rettet mot norske leverandører til bistandsprosjekter i utviklingsland. Refunderer inntil 50% av leverandørens anbudskostnader dersom man ikke vinner kontrakten. Prioritet til små- og mellomstore bedrifter.