Markedsinformasjon - utland

Klikkbar oversikt over markedsmuligheter i en rekke land. Inneholder også oversikt over Innovasjon Norges kontorer samt ambassader og konsulater under Utenriksdepartementet.