Leverandørfakturaforsikring

Selger kan få bedret sin driftsfinansiering ved å få lengere nedbetalingstid på leverandørfakturaer. Dette gjøres ved at en kommersiell bank overtar ansvaret for leverandørfakturaen og gir selger lengre nedbetalingstid på denne. GIEK Kredittforsikring forsikrer bankens risiko.