Lån til kjøpere av norsk eksport

Langsiktige lån til konkurransedyktige betingelser med løpetid 2-18 år. Faste eller flytende renter, lån opptil 85 prosent av eksportkontraktens verdi. Det kreves lånegaranti for hele lånet hos GIEK, kommersiell bank eller annen finansinstitusjon. For lån under 50 millioner kroner kan eksportør være medgarantist.