Kredittforsikring

Sikrer selger mot tap ved kortsiktig kredittsalg (under 2 års kredittid). Polisen kan dekke alt salg eller man kan plukke ut enkelte kjøpere. Både politisk og kommersiell risiko kan dekkes. Forsikringsdekningen gjelder fra leveranse til betaling finner sted.
Kan brukes som sikkerhet for banken ved fordringsfinansiering.