Kontraktsforsikring

Dekker risikoen knyttet til en bestemt kontrakt eller prosjekt. En kontraktsforsikring kan dekke risikoen for tap i produksjonstiden og manglende betaling fra kjøper etter levering (maksimal risikoperiode 2 år). Aktuell for skreddersydde leveranser som vanskelig kan selges til andre kjøpere.