Innovasjon Norges finansieringsordninger

Innovasjon Norges finansieringstjenester til vekstbedrifter kan bestå av lån, tilskudd og garantier, eller en kombinasjon av disse.