Forskningsrådets finansieringsordninger

Skattefunn og andre finansieringsordning for utvikling av ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess i bedriften.